Szám hossza


Egy szám hosszának a megállapítása egyszerű, ha a szám normalizált, azaz, ha nem tartalmaz bevezető nullákat a magas helyiértékeken. Ellenkező esetben, például a normalizáláshoz meg kell keresni a legmagasabb helyiértékű nem nulla digitet.

A program a nullát speciális számként értelmezi, amelynek a hossza nulla, bár egy nulla értékű digitet tartalmaz.

int Length(Number a){
 register int i;
 i = a->n-1;
 while( i && (a->digit[i] == 0) )i--;
 if( a->digit[i] == 0 )return 0; else return i+1;
 }

toc